Hypnotherapie beter begrijpen

Een woordje uitleg

Werkwijze

Er is altijd eerst een intakegesprek waarbij het de bedoeling is de heersende problematiek in kaart te brengen. Om te stoppen met roken is alles vlug gezegd, maar bij psychosomatische klachten bijvoorbeeld, zal men heel wat meer te vertellen hebben. Zo is ieder intakegesprek uniek. Er is ook ruimte en tijd om de patiënt te informeren over de eenvoudige toestand van diepe rust, die we hypnose noemen. Zo weet men precies wat er gaat gebeuren en wat er helemaal niet gaat gebeuren.

Na het intakegesprek spreken we af wanneer de eerste hypnosesessie zal plaatsvinden. Komt men van ver, dan is het misschien verstandig om het intakegesprek meteen te laten volgen door de eerste hypnosesessie. Zo wordt er alvast een rit uitgespaard en is men sneller geholpen.

Bij het inleiden van de hypnose hoeft men enkel maar op te volgen wat er gevraagd wordt. De rest komt vanzelf. In het begin ligt men meestal aandachtig mee te luisteren, maar algauw geniet de persoon meer van de diepe rust en verslapt de aandacht om te luisteren. Eigenlijk hoeft men dan helemaal niet meer te luisteren. Wat er gezegd wordt is toch voor het onderbewuste bedoeld en dus hoeft de persoon niet bij de les te blijven.

U bent in goede handen

Er wordt samengewerkt met artsen, psychologen en diëtisten

Na de sessie

Het onvolmaakte onderbewuste

Procedurefouten

Maar af en toe gaat er met dat volautomatische proces iets mis.
Er wordt dan bijvoorbeeld door ons onderbewuste een inschattingsfout gemaakt of een foute redenering of we hebben waarschuwingen uit onze geest genegeerd en stevenen af op een depressie/burn-out, enz...
Er ontstaan dan bijvoorbeeld psychische klachten, zoals bijvoorbeeld angsten terwijl er helemaal geen reden is om angstig te zijn. Of we kunnen dan bijvoorbeeld automatisch de zoveelste sigaret opsteken of onwillekeurig iets nemen om te snoepen.
De klachten overvallen ons dan meestal uit het niets. Soms is de oorzaak hiervan in het verleden terug te vinden en dat kan zelfs tot in de kindertijd terug gaan, maar soms ligt onze manier van leven aan de oorzaak, of de druk van de maatschappij, enz.

In andere gevallen hebben wij ons onderbewuste zelf verkeerdelijk geconditioneerd om ons, bijvoorbeeld bij het roken van een sigaret, een goed gevoel te geven zonder na te denken over de desastreuze gevolgen van het roken. Hier zullen we het onderbewuste dan tot inzicht en op andere gedachten moeten brengen.

Samengevat